Întrebare scrisă E-005906/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) adresată Comisiei. Învățarea de limbi europene