Întrebare scrisă E-4961/10 Karl-Heinz Florenz (PPE) adresată Comisiei. Distribuirea și schimbul de cele mai bune practici, în special în materie de protecție climatică/crearea unei baze de date a celor mai bune practici