Întrebare scrisă E-7896/10 de Ramón Jáuregui Atondo (S&D) adresată Comisiei. Care va fi conținutul general al propunerilor Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor?