Stanovisko poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 21. září 2020 v 10:30-13:00 (SELČ (Středoevropský letní čas (tj. čas v Bruselu).)) týkající se návrhu rozhodnutí, pokud jde o Věc AT.40608 – Broadcom Zpravodaj: Litva (text s významem pro EHP) 2021/C 81/07