Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII#TITLUL XVI - REȚELE TRANSEUROPENE#Articolul 170#(ex-articolul 154 TCE)