Întrebare scrisă E-009416/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Dreptul de acces la consiliere juridică