Cauza T-461/10: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2010 — Boyle/Comisia