Întrebare scrisă E-004035/11 Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Climatul anti-elen dintr-o țară candidată la UE