Decizia Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii , în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2008) 796] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice) (2008/458/CE)