Întrebare scrisă E-7446/10 Bart Staes (Verts/ALE) adresată Comisiei. Utilizarea controversată a PVC-ului, acum şi în gazonul şi gardurile artificiale