Decizia (UE) 2015/423 a Consiliului din 6 martie 2015 de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaptea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam cu privire la modificarea anexei III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional