Concluziile avocatului general N. Jääskinen prezentate la 8 martie 2012.