Avizul Autorității AELS de Supraveghere în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) și cu articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2005/15/CE a Comisiei