Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2012 al Comisiei din 18 octombrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină