Cauza C-586/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesarbeitsgericht — Germania) — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen [Politică socială — Directiva 1999/70/CE — Clauza 5 punctul (1) litera (a) din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată — Contracte de muncă pe durată determinată succesive — Motive obiective care pot justifica reînnoirea acestor contracte — Reglementare națională care justifică folosirea unor contracte pe durată determinată în caz de înlocuire temporară — Nevoie permanentă sau frecventă de personal de înlocuire — Luare în considerare a tuturor împrejurărilor în care se realizează reînnoirea contractelor pe durată determinată succesive]