Întrebare scrisă E-005861/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Respectarea diferitelor limbi oficiale ale Uniunii Europene de către Comisie