Cauza F-99/11: Acțiune introdusă la 3 octombrie 2011 — ZZ/Comisia