Kawża T-386/14 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Settembru 2019 – FIH Holding u FIH vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Għajnuna mill-Istat – Settur bankarju – Għajnuna mogħtija lil FIH fil-forma ta’ trasferiment tal-assi żvalutati tiegħu lil sussidjarja ġdida u tax-xiri sussegwenti tagħhom minn korp inkarigat li jiggarantixxi l-istabbiltà finanzjarja – Għajnuna mill-Istat favur banek f’perijodu ta’ kriżi – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Ammissabbiltà – Kalkolu tal-ammont tal-għajnuna – Żball manifest ta’evalwazzjoni”)