T-386/14. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 19-i ítélete – FIH Holding és FIH kontra Bizottság („Állami támogatások – Banki ágazat – A FIH részére az értékvesztett eszközeinek egy újabb leányvállalatra történő átruházása és azoknak egy, a pénzügyi stabilitásért felelős szervezet általi utólagos felvásárlása formájában nyújtott támogatás – A bankoknak válság időszakában nyújtott állami támogatások – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Elfogadhatóság – A támogatás összegének kiszámítása – Nyilvánvaló mérlegelési hiba”)