predmet T-386/14 RENV: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2019. – FIH Holding i FIH protiv Komisije („Državne potpore – Bankarski sektor – Potpora koja je dodijeljena FIH-u u obliku prijenosa njegove imovine umanjene vrijednosti novom društvu kćeri te ponovnog otkupa te imovine od strane tijela nadležnog za osiguranje financijske stabilnosti – Državne potpore u korist banaka u razdoblju gospodarske krize – Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem – Dopuštenost – Izračun iznosa potpore – Očita pogrešku u ocjeni”)