Sag T-386/14: Rettens dom af 19. september 2019 – FIH Holding og FIH mod Kommissionen (Statsstøtte – banksektoren – støtte tildelt FIH i form af en overførsel af dens værdiforringede aktiver til et nyt datterselskab og det efterfølgende køb af disse ved det organ, som har til opgave at sikre finansiel stabilitet – statsstøtte til banker i en kriseperiode – afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked – formaliteten – beregning af støttebeløbet – åbenbart urigtigt skøn)