2012/7/UE: Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construcții de clădiri, introdusă de Italia)