Cauza F-95/10: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2010 — Eberhard Bömcke/BEI