TITJUR Hotărârea Curții (camera a doua) din data de14 octombrie 2010. # Comisia Europeană împotriva Republicii Austria. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 79/409/CEE și 92/43/CEE - Conservarea păsărilor sălbatice - Desemnare incorectă și protecție juridică insuficientă a ariilor de protecție specială. # Cauza C-535/07. Comisia/Austria