TITJUR Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de15 mai 1974. # Van Zuylen frères împotriva Hag AG. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Marele Ducat al Luxemburgului. # Cauza 192-73. Van Zuylen