Regulamentul (UE) nr. 144/2010 al Comisiei din 19 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume