Întrebare scrisă E-011662/12 Monica Luisa Macovei (PPE) adresată Comisiei. Informații privind utilizarea fondurilor de preaderare în domeniul sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției în Bosnia și Herțegovina, precum și rezultatele obținute