Întrebare scrisă E-4480/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Comisiei. Securizarea containerelor maritime