Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Statele Federate ale Microneziei