Cauza T-616/11 P: Ordonanța Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Marcuccio/Comisia [ „Recurs — Funcție publică — Funcționari — Respingerea acțiunii în primă instanță ca vădit lipsită de orice temei juridic — Prejudiciu despre care se pretinde că a fost suferit de reclamant — Rambursarea cheltuielilor de judecată care ar fi putut fi evitate — Articolul 94 litera (a) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției publice” ]