Mål T-530/11: Talan väckt den 7 oktober 2011 — Chivas mot harmoniseringsbyrån Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)