Întrebare scrisă E-011004/10 Julie Girling (ECR) adresată Comisiei. Încălcările și aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului în ceea ce privește transportul cailor