2012/403/UE: Decizia Consiliului din 10 iulie 2012 de numire a șase membri bulgari și a șase supleanți bulgari în cadrul Comitetului Regiunilor