Cauza C-242/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Politică socială — Transfer de întreprinderi — Directiva 2001/23/CE — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Grup de societăți în care salariații sunt angajați de o societate angajatoare și își desfășoară în mod permanent activitatea la o societate de exploatare — Transfer al unei societăți de exploatare)