Cauza T-207/09: Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2011 — El Jirari Bouzekri/OAPI — Nike International (NC NICKOL) [ Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative comunitare NC NICKOL — Marcă figurativă comunitară anterioară NIKE — Motiv relativ de refuz — Absența riscului de confuzie — Lipsa de similitudine între semne — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 ]