Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile Rezoluția Parlamentului European din 15 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile (2010/2053(INI))