Întrebare scrisă E-6763/09 adresată de Roberta Angelilli (PPE) Comisiei. Posibilităţi de finanţare în comun (joint financing) a unor proiecte în domeniul energiei curate în România