Cauzele conexate C-182/11 și C-183/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 29 noiembrie 2012 (cereri de decizie preliminară formulate de Consiglio di Stato — Italia) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese [Contracte de achiziții publice de servicii — Directiva 2004/18/CE — Autoritate contractantă care exercită asupra unei entități adjudecatare distincte din punct de vedere juridic un control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii — Lipsa obligației de a organiza o procedură de atribuire potrivit normelor dreptului Uniunii (așa-numita atribuire „in house” ) — Entitate adjudecatară controlată în comun de mai multe colectivități administrativ-teritoriale — Condiții de aplicabilitate a atribuirii „in house” ]