RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind funcționarea procedurii de notificare prevăzute în Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului (Acordul BTC)