Tinelli TITJUR Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de24 ianuarie 1979. # Renzo Tinelli împotriva Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Landessozialgericht Baden-Württemberg - Germania. # Securitate socială. # Cauza 144/78.