Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10103 — Towerbrook/Consolis Rail Division) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 34/05