Cauza C-248/11: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Curtea de Apel Cluj (România) la data de 23 mai 2011 — procédură penală împotriva Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean (fostă Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș