Hotărârea Tribunalului (camera a șasea) din 24 martie 2011. # XXXLutz Marken GmbH împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Linea Natura Natur hat immer Stil - Marca comunitară figurativă anterioară natura selection - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Similitudine a semnelor - Articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]. # Cauza T-54/09. XXXLutz Marken/OHMI-Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) TITJUR