Întrebare scrisă E-003173/11 Charles Tannock (ECR) adresată Comisiei. Nivelul sprijinului Băncii Centrale Europene destinat statelor suverane și întreprinderilor private din zona euro