Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))#P7_TC1-COD(2010)0254 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 decembrie 2011 în vederea adoptării Directivei 2012/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman