Stabilirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1934/2006) ***II Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 februarie 2011 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))