Cauza C-618/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino (Directiva 93/13/CEE — Contracte încheiate cu consumatorii — Clauză abuzivă privind dobânda moratorie — Procedură de somație de plată — Competența instanței naționale)