Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a doua reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul, referitoare la adoptarea orientărilor privind depozitarea intermediară ecologică rațională a mercurului, exclusiv deșeurile de mercur, prevăzute la articolul 10 alineatele (2) și (3)