Hotărârea Curții din data de 18 noiembrie 1970. # Amedeo Chevalley împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 15-70. Chevalley/Comisia TITJUR