Întrebare scrisă E-8698/10 Nick Griffin (NI) adresată Comisiei. Arhivele Comisiei – continuare